Sinds het jaar tegen de voedselverspilling, 2014 krijgt dit onderwerp aandacht bij consumenten. In supermarkten zijn op producten die tegen de houdbaarheidsdatum lopen kortingsstickers gekomen met teksten als ‘weggooien is zonde’ en er zijn apps gekomen om dit soort producten onder de aandacht te brengen. Dit heeft nog tot weinig vermindering van de verspilling geleid. Er verdwijnt in de voedselketen bij producenten, supermarkten en retail nog steeds ongeveer 17% van wat geschikt is als etenswaar uit het voedselsysteem.

Met een slimme aanpak en het aanboren van andere kanalen kan dat verminderen. Op mondiale schaal is het verminderen van voedselverspilling noodzakelijk om de wereldbevolking te kunnen blijven voeden. Op lokale schaal, waar voedseltekorten niet spelen, leidt efficiëntie in de voedselketen naar slimmer landgebruik. Er kan dan meer ruimte komen voor de teelt van biobased gewassen en/of voor natuur en biodiversiteit. Terugdringen van voedselverspilling draagt zo bij aan een circulaire economie.

In de horeca en catering producten gaan verwerken die in die keten dreigen uit te vallen is zo’n nieuwe manier om 

voedselverspilling te verminderen. Het uitval voedsel verwerken in allerlei gerechten noemen we Tweedeleven Etenswaren. Meerwaarde voor de consument is het gevoel of de beleving door het nuttigen van dat soort hapjes en maaltijden bij te dragen aan een betere wereld. Iets dat je niet kent kun je niet om vragen. Wij zetten ons in om de vraag te stimuleren bij zowel consument als horeca en catering en de samenwerking met supermarkten, retail en agrariërs lokaal te organiseren. Om de cirkel compleet te maken kunnen ook supermarkten weer vrager zijn van Tweedeleven Etenswaren, bereid bij cateraars, om deze weer in hun winkel te gaan verkopen.